รับสมัครการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

เขียนโดย iamaom เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวดในโครงการ GLOBE Student Research Competition 2018 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด คณะผู้วิจัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2 – 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัยไม่เกิน 1 คนต่อ 1 งานวิจัย 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ส่งประกวด โรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีการส่งผลงานวิจัย รายละเอียดของผลงานวิจัยและเอกสารที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย 1) ใบสมัคร (หน้า 8) 2) รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไม่เกิน 11 หน้า จำนวน 9 ชุด พร้อมไฟล์ (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย […]

Invitation >> Meet Chief Scientist of GLOBE, NASA

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

Invitation  Meet Chief Scientist of GLOBE, NASA   Dr. Dixon Matlock Bulter  * Chief Scientist of GLOBE * Consultant for NASA * Editor of Earth System Science Book   Special Talk “Earth As a System: why should we do GLOBE?” เวลา 9.00 – 11.00 น. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2520 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี   […]

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2561

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้  – 16 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี หมายเหตุ นักเรียน 2 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม   การรับสมัคร: ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่  TJWPManual2018   เปิดดูคู่มือการประกวด online ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  มาที่ โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com           ใบสมัครออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]

ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม ?

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ, บทความเผยแพร่ l Published articles

มนุษย์แบ่งห้วงน้ำขนาดใหญ่ของโลกออกเป็นมหาสมุทรทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอาร์คติก และมหาสมุทรใต้ หากนำน้ำจากทุกมหาสมุทรมารวมกัน โลกเราจะมีน้ำมากถึง 1,338,000,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร ในน้ำทะเลปริมาณมหาศาลนี้มีแร่ธาตุจำนวนมากละลายอยู่ แร่ธาตุหลักที่ทำให้น้ำเค็มคือโซเดียมและคลอไรด์ ซึ่งก็คือเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนั่นเอง

GLOBE Train-The-Trainer Workshop 2017

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

GLOBE Train-The-Trainer Workshop 2017    Introduction The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) and Burapha University will arrange the GLOBE STEM Train-the-Trainer Workshop in Burapha University, Chonburi Province, Thailand during 17 – 23 December, 2017. The GLOBE Program focuses on collaboration among students, teachers, educators, scientists, government officers and others around the world […]