ประกาผลวันคุ้มครองโลก 2019 Earth day

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท โดยฝ่าย GLOBE ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันคุ้มครองโลก “2019 Earth Day” ข้อปฏิบัติสำหรับการรับของที่ระลึกมีดังนี้ ส่ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาทาง facebook Read More.

ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอขอบคุณทุกผลงานวิจัยของนักเรียนที่แสดงศักยภาพในการประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในปี 2562 และขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 “ แล้วเจอกันใน การประกวด Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 2019 Mosquitoes short Film

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 2019 Mosquitoes short Film  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 2019 Mosquitoes short film หนังสั้น เกี่ยวกับ การรณรงค์และป้องกัน     โรคระบาดที่เกิดจากยุงร้าย ความยาวไม่เกิน Read More.