เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ สสวท. โดยดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ การสมัครเข้าค่าย ส่งใบสมัครพร้อมเค้าโครงงานวิจัย 1-2 หน้า มาได้ที่ globethailand2015@gmail.com และส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/Ds78pMAJgAqHwOop2 พร้อมส่งรายละเอียดเค้าโครงงานวิจัยได้ที่ https://goo.gl/forms/SPvsbDM9zmRfGbO83    

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

เขียนโดย koykoy เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน  การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560” ในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม Living Room 2 ชั้น 4 อาคาร Siam Discovery กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 "แบบปากเปล่า" ดาวโหลดผลได้ที่นี่ รวมประกวด60รอบแรก-ปากเปล่า     ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 "แบบโปสเตอร์" ดาวโหลดผลได้ที่นี่ รวมประกวด60รอบแรก-ประกาศผลโปสเตอร์   หมายเหตุ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาส่งใบตอบรับและลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/82bE074DZLloLuC12 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และ ส่ง file Poster เป็น file ต้นฉบับที่แก้ไขได้ และ PDF File เพื่อให้ สสวท. print ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ข้อเสนอแนะในการจัดทำ Poster ดาวโหลดได้ที่นี่ ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์ ข้อเสนอแนะในการนำเสนอแบบปากเปล่า  ดาวโหลดได้ที่นี่  ข้อแนะนำการนำเสนอปากเปล่า Logo สสวท. ดาวโหลดได้ที่นี่  http://ccir.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/47/2017/03/LogoIPST45th.png  

ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2017

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก "การประกวด Thailand Junior Water Prize 2017 " แล้วเจอกันค่ะในรอบตัดสิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ค่ะ หมายเหตุ การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน                                  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017” รอบตัดสิน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น 1 สยาม เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/VDwl5fxCQ5P48sn83)  […]

คู่มือการกรอกข้อมูล GLOBE Data Entry

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ Student, Teacher, ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ, คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้, บทความเผยแพร่ l Published articles, เอกสารเผยแพร่

  ดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ คู่มือ GLOBE Data Entry

Thailand Junior Water Prize 2017

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี หมายเหตุ นักเรียน 3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม   การรับสมัคร: ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ TJWP2017 หนังสือเชิญโรงเรียน    ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  มาที่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และ ทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128