ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอขอบคุณทุกผลงานวิจัยของนักเรียนที่แสดงศักยภาพในการประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในปี 2562 และขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 “ แล้วเจอกันใน การประกวด Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 2019 Mosquitoes short Film

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 2019 Mosquitoes short Film  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 2019 Mosquitoes short film หนังสั้น เกี่ยวกับ การรณรงค์และป้องกัน     โรคระบาดที่เกิดจากยุงร้าย ความยาวไม่เกิน Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2019

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ผลการประกวดรอบคัดเลือก เข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2019   สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) Read More.

2019 World Water Day (วันน้ำโลก)

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  2019 World Water Day (วันน้ำโลก) 22 March “Leaving no one behind” เนื่องในวันน้ำโลกที่กำลังจะมาถึงนี้ สสวท. โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม Read More.

สสวท. ขอเชิญชวน นักเรียน ครู ประชาชนทั่วไปส่งภาพถ่ายท้องฟ้า

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

จากสถานการณ์ “ฝุ่นละออง PM 2.5 ภัยร้ายที่กำลังคุกคามต่อสุขภาพ” สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาชุมชนเพื่อถนอมรักษ์ การอยู่ร่วมกันบนโลก อย่างเป็นมิตร และยั่งยืน ขอเชิญชวน นักเรียน Read More.