เชิญส่งรายงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3” ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  เชิญส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Read More.

การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2”

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  1. โครงการ 2. กำหนดการ 3. ประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย 4. จดหมายแจ้งผลการคัดเลือกงานวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ 5. จดหมายแจ้งผลการคัดเลือกงานวิจัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ 6. ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 7. Read More.

จัดประชุมติดตามผลโรงเรียนใชหลักสูตร ESS ประจำปี 2553

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    โครงการ GLOBE สสวท. จัดประชุมติดตามผลโรงเรียนใช้หลักสูตร ESS ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2553 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก Read More.

ขอเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการ GLOBE ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการปี 2554 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  ขอเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการ GLOBE ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการปี 2554 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3”

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยการประชุมวิชาการฯ Read More.