ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดงานวิจัยของโครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (รอบคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัย)

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผล การผ่านการคัดเลือกการประกวดงานวิจัย โครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (รอบคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัย)   ตามที่โครงการ GLOBE สสวท. และ บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดเค้าโครงงานวิจัย โครงการ Read More.

การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4”

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

โครงการ GLOBE สสวท. ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4” จากเดิม (วันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554) Read More.

ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4”

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

โครงการ GLOBE สสวท. จะจัด “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4” ในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Read More.

การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับ โรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2554

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  โครงการ GLOBE จะจัด “การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2554” ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม Read More.

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ENO Tree Planting Day 2009

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ด้วยโครงการ ENO (Environment Online) Prgramme ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนเสมือนของโลกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศฟินแลนด์ จะจัดกิจกรรม ENO Tree Planting Day 2009 โดยได้ชักชวนให้โรงเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน คือในวันที่ Read More.