ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3”

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยการประชุมวิชาการฯ Read More.

ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัย ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัย ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553 1.รายชื่อเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553 2.กำหนดการประชุมค่ายวิจัย 3.ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมแก้เค้าโครงงานวิจัยสำหรับโรงเรียน 4.จดหมายเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุม *โปรดเตรียม Notebook (ถ้ามี) และ Read More.

ประกาศผล Video Competition “Earth Day 2012”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ตามที่ในปี 2555 นี้ โครงการ GLOBE USA ได้จัดให้มีการประกวดวิดีโอสั้น ในการสำรวจและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้หลักวิธีการตรวจวัดของ GLOBE ในวันสิ่้งวแวดล้อมโลก (Earth Day 2012) นั้น Read More.

เชิญชวนร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญชวนครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ESS ที่อุทยานบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ณ Vishwa Yuvak Read More.