ประกาศผล Video Competition “Earth Day 2012”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ตามที่ในปี 2555 นี้ โครงการ GLOBE USA ได้จัดให้มีการประกวดวิดีโอสั้น ในการสำรวจและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้หลักวิธีการตรวจวัดของ GLOBE ในวันสิ่้งวแวดล้อมโลก (Earth Day 2012) นั้น Read More.

เชิญชวนร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญชวนครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ESS ที่อุทยานบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ณ Vishwa Yuvak Read More.