การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับ โรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2554

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  โครงการ GLOBE จะจัด “การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2554” ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม Read More.

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ENO Tree Planting Day 2009

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ด้วยโครงการ ENO (Environment Online) Prgramme ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนเสมือนของโลกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศฟินแลนด์ จะจัดกิจกรรม ENO Tree Planting Day 2009 โดยได้ชักชวนให้โรงเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน คือในวันที่ Read More.

ขอเชิญโรงเรียนส่งรายงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ขอเชิญโรงเรียนส่งรายงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท Read More.

ภาพกิจรรมการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งะระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553”

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

กิจกรรมการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3” ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2553  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีครู Read More.

โครงการ GLOBE ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ GLOBE จะจัดการอบรมหลักสูตร ESS สำหรับโรงเรียนในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังตาราง

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ที่ สถานที่จัดการอบรม วันที่อบรม มหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการอบรมกับโครงการ GLOBE 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย Read More.