ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016 (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ข่าวดีสำหรับนักเรียน !! ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016  (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีอายุ 14–16 ปี (อายุไม่เกิน 16 ปี จนถึงวันที่ 26 พ.ย. 59) ผู้สมัครจะต้องผ่านการทำโครงงานวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559” มีความชอบในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทำงานวิจัยหรือโครงงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หรือในชุมชน มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด อ่าน เขียน) และมีผลการเรียนดี มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ จากประเทศต่างๆ ได้กล้าแสดงออก สามารถเดินทางและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของ STEP […]

ทดลองใช้เอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวทจัด การประชุมชี้แจงและประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว ในระหว่างวันที่   8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพรสวรรค์ โดยมีครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน         ภาพเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.facebook.com/globethailand2015/media_set?set=a.1615818188731740.1073741852.100009107248261&type=3

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559

ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ตามที่ สสวท. จะจัด “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Ambassador กทม. สสวท. ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจ ระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 14-18 ปี มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งภายในงานจะมี การแสดงโปสเตอร์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 20 ผลงาน การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน” เสวนา “ประสบการณ์ดีๆ จากพี่สู่น้อง” ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และประสบการณ์การเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันที่ประเทศสวีเดน ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล โดยเชิญ ผู้อำนวยการ สสวท. เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจําประเทศไทย บริษัท เนสเล่ห์ ประเทศไทย จำกัด และธนาคารออมสิน หากสนใจสามารถสมัครมาได้ที่ http://gg.gg/attendTJWP2016 หรือส่งแบบตอบรับกลับมาได้ที่ globethailand2015@gmail.com, globepreject@ipst.ac.th *** ทั้งนี้ สสวท.จะรับผิดชอบค่าอาหารตลอดการประชุม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายจากต้นสังกัดค่ะ ***

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบคัดเลือก

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนที่ผ่านการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Thailand Junior Water Prize 2016 ในรอบคัดเลือก จำนวน 20 งานวิจัย ดังนี้ หมายเหตุ   – การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด – ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน – โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2016” รอบตัดสิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Ambassador กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมที่เว็บไซต์ http://gg.gg/TJWP2016) ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดย สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมฯ ตามที่กำหนด และค่าที่พักสำหรับคณะผู้วิจัยซึ่งเป็น นักเรียน […]