2019 Mosquitoes short Film

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

2019 Mosquitoes short Film สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียน ส่งผลงาน หนังสั้น เกี่ยวกับ การรณรงค์และป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากยุงร้าย  ความยาวไม่เกิน 3 นาที (Show & Read More.

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน Infographic

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน Infographic ขนาด A4, 1 คน 1 เรื่อง ศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของ ร.9 จำนวน 1 เรื่อง Read More.

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้  – 15 กุมภาพันธ์ 2562 Read More.

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย GLOBE Student Research Competition 2019

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2019 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 Read More.

ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย” GURU MOSQUITO

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย” GURU MOSQUITO ในระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 (สสวท จะรับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าเอกสารประกอบการประชุม และค่าอาหารระหว่างการประชุมตามกำหนดการ)