เชิญชวนเข้าค่าย “นวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

         สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่าง วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561                 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. Read More.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Data Entry และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Data Entry และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “Temp Temp Temp (เทม เท่ม เท้ม)” โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้อง ส่งข้อมูลการตรวจวัด อุณหภูมิ Read More.

ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2018 “ แล้วเจอกันค่ะในรอบตัดสิน วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ Read More.

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018)

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    สสวท.ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018)         หัวข้อ “หมดยุคขยะพลาสติก” (End Plastic Pollution)   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ผลการประกวดรอบคัดเลือก เข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018   กำหนดการประชุมวิชาการ “GLOBE Student Research Competition 2018” วันที่ Read More.