การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สืงแวดล้อม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หมายเหตุ นักเรียน 2-3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม การรับสมัคร: ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2560 หนังสือเชิญโรงเรียน ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  มาที่  โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และ ทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128  

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี หมายเหตุ นักเรียน 3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม   การรับสมัคร: ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ TJWP2017 หนังสือเชิญโรงเรียน    ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  มาที่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และ ทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128    […]

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกงานวิจัยในงาน Thailand Junior Water Prize 2016   ภาพเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.facebook.com/globethailand2015/media_set?set=a.1608301412816751.1073741851.100009107248261&type=3

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016 (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ข่าวดีสำหรับนักเรียน !! ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016  (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีอายุ 14–16 ปี (อายุไม่เกิน 16 ปี จนถึงวันที่ 26 พ.ย. 59) ผู้สมัครจะต้องผ่านการทำโครงงานวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559” มีความชอบในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทำงานวิจัยหรือโครงงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หรือในชุมชน มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด อ่าน เขียน) และมีผลการเรียนดี มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ จากประเทศต่างๆ ได้กล้าแสดงออก สามารถเดินทางและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของ STEP […]

ทดลองใช้เอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวทจัด การประชุมชี้แจงและประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว ในระหว่างวันที่   8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพรสวรรค์ โดยมีครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน         ภาพเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.facebook.com/globethailand2015/media_set?set=a.1615818188731740.1073741852.100009107248261&type=3