Thailand Junior Water Prize 2017

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

  สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ Read More.

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สืงแวดล้อม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: Read More.

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: Read More.

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกงานวิจัยในงาน Thailand Junior Water Prize 2016   ภาพเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.facebook.com/globethailand2015/media_set?set=a.1608301412816751.1073741851.100009107248261&type=3

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016 (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ข่าวดีสำหรับนักเรียน !! ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016  (SEP 2016) 20 Read More.