เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018)

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    สสวท.ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018)         หัวข้อ “หมดยุคขยะพลาสติก” (End Plastic Pollution)   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ผลการประกวดรอบคัดเลือก เข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018   กำหนดการประชุมวิชาการ “GLOBE Student Research Competition 2018” วันที่ Read More.

รับสมัครการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวดในโครงการ GLOBE Student Research Competition 2018 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด คณะผู้วิจัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2 Read More.

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2561

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้  – 16 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ Read More.