การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO)

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO) ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561  ณโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล สุขุมวิท 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกลูกน้ำยุง Read More.

ประกาศ ผลการคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย” ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิดา สะเพียรชัย สสวท. โดยเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกมิได้เรียงตามลำดับคะแนน หรือตัวอักษร มีรายละเอียดดังนี้   การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย” Read More.

Train-the-Trainer Climate Change Education

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer Climate Change Education                ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร Read More.

ประกาศผลการตัดสินการประกวด Thailand Junior Water Prize 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวด Thailand Junior Water Prize 2018 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร Read More.