ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559

ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ตามที่ สสวท. จะจัด “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Ambassador กทม. สสวท. ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจ ระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 14-18 ปี มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งภายในงานจะมี การแสดงโปสเตอร์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 20 ผลงาน การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน” เสวนา “ประสบการณ์ดีๆ จากพี่สู่น้อง” ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และประสบการณ์การเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันที่ประเทศสวีเดน ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล โดยเชิญ ผู้อำนวยการ สสวท. เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจําประเทศไทย บริษัท เนสเล่ห์ ประเทศไทย จำกัด และธนาคารออมสิน หากสนใจสามารถสมัครมาได้ที่ http://gg.gg/attendTJWP2016 หรือส่งแบบตอบรับกลับมาได้ที่ globethailand2015@gmail.com, globepreject@ipst.ac.th *** ทั้งนี้ สสวท.จะรับผิดชอบค่าอาหารตลอดการประชุม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายจากต้นสังกัดค่ะ ***

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบคัดเลือก

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนที่ผ่านการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Thailand Junior Water Prize 2016 ในรอบคัดเลือก จำนวน 20 งานวิจัย ดังนี้ หมายเหตุ   – การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด – ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน – โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2016” รอบตัดสิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Ambassador กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมที่เว็บไซต์ http://gg.gg/TJWP2016) ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดย สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมฯ ตามที่กำหนด และค่าที่พักสำหรับคณะผู้วิจัยซึ่งเป็น นักเรียน […]

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2559

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัด การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบของนักเรียนผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน โดยเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก กำหนดส่งผลงานวิจัยมายัง สสวท. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านสามารถดูรายละเอียดและวิธีการส่งผลงาน ได้ที่นี่ โครงการประกวดงานวิจัย59(01025

ขยายการรับสมัครขยายการรับสมัคร โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2559

เขียนโดย iamaom เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขยายการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2559 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี หมายเหตุ นักเรียน 3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1-2 ท่าน/ทีม   การรับสมัคร: ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ คู่มือการประกวด TJWP2016-2   ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  มาที่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และ ทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128