สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

ได้จัด  GLOBE  CloudSat   STEM Teacher  Training  Workshop  วันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  สสวท. เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนทำงานวิจัย เกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทย Read More.