สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

ได้จัด  GLOBE  CloudSat   STEM Teacher  Training  Workshop  วันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  สสวท. เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนทำงานวิจัย เกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม  CloudSat โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม

Great Global Investigation of Climate – March IOP

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

02/15/2012 08:00 MST – The next Great Global Investigation of Climate (GGIC) Intensive Observing Period (IOP) will take place 1–31 March 2012. Students collect and enter temperature and precipitation data in the GLOBE database and investigate how to classify local weather and climate using this atmospheric data. If you participated in the September or December […]

World Water Day – 22 March 2012

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

World Water Day is only a few weeks away and now is the time to get involved. Every year, GLOBE students join in the worldwide celebration while focusing attention on the importance of freshwater and supporting the sustainable management of freshwater resources.

Annual Meeting 16th (2012)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

A special thank you to all who attended the 16th GLOBE Annual Partner Meeting. This year, the meeting was held on the campus of St. Catherine University in St. Paul, MN, U.S.A (15-20 July). Participants were treated to inspiring reports from GLOBE regions around the world as well as meaningful updates and presentations from GLOBE Program […]