การอบรม GLOBE – STEM ปี 2557 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

 

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก ร่วมจัดการอบรม GLOBE – STEM ปี 2557 ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 โรงเรียน จำนวน 98 คน ที่สนใจเข้าร่วมทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทางสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับภาพการอบรมติดตามไปได้ที่ facebook globethailand ค่ะ

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม

1. โรงเรียนเมืองเลย

2. โรงเรียนศรีสองรักวิทยา

3. โรงเรียนผาสามยอดวิทยา

4. โรงเรียนเทศบาล5 หนองผักก้าม

5. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

6. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

7. โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

8. โรงเรียนบ้านหันใหญ่

9. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

10. โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

11. โรงเรียนเดชอุดม

12. มูลนิธิวัดศรีอุดมรัตนาราม

13. โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

14. โรงเรียนชุมชนหนองกรุงวิทยา

15. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

16. โรงเรียนนาด้วงวิทยา

17. โรงเรียนนาอ้อวิทยา

18. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

20. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

21. โรงเรียนอนุบาลเลย

22. โรงเรียนภูเรือวิทยา

23. โรงเรียนบ้านนาลีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59