ประกาศผลงานวิจัยชนะเลิศ โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

20150219_111613_resize

 

รางวัลชนะเลิศ                        

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

เรื่อง โปรแกรม WAM สำหรับวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เรื่อง การใช้สารสกัดจากน้ำทิ้งในการผลลิตเส้นไหมเพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในลูกประคบไทย

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เรื่อง การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเสริมนาโนซิลิกาจากแกลบเพื่อกำจัดน้ำมันและโลหะหนักจากน้ำเสียอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม

 

รางวัลชมเชย                          

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง

เรืื่อง การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบมาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ

 

รางวัลชมเชย                          

โรงเรียนราชินีบูรณะ

เรื่อง เครื่องเตือนภัยน้ำเค็ม

 

รางวัลชมเชย                          

โรงเรียนดอนจาน

เรื่อง การศึกษาแผ่นปุ๋ยจากมูลโคแทนพลาสติกคลุมดินเพื่อลดการใช้น้ำในการปลูกพริกกะเหรี่ยง