ประกาศผล การคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 รอบแรก

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่่ผ่านการคัดเลือดรอบแรกทุกโรงเรียนดังรายชื่อข้างล่าง โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558” ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้นำเสนอแบบป่ากเปล่า 

ประกาศผลการคัดเลือก58รอบแรก_pagenumber.001

ประกาศผลการคัดเลือก58รอบแรก_pagenumber.002

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 

ประกาศผลการคัดเลือก58รอบแรก_pagenumber.003

ประกาศผลการคัดเลือก58รอบแรก_pagenumber.004

ประกาศผลการคัดเลือก58รอบแรก_pagenumber.005