ประกาศผลการประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่่ได้รับรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 ดังนี้

 

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ          

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เรือนแหวน2 สำหรับการขยายพันธุ์ปะการังเขากวาง แบบย้ายปลูก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โรงเรียนสิงห์บุรี

เรื่อง ศึกษาสมบัติของดินที่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่แตกต่างกัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนและชนิดของลูกน้ำยุงระหว่างวัดกับสถานศึกษา

รางวัลชมเชย

โรงเรียนสงวนหญิง

เรื่อง แผ่นดูดซับไอน้ำมันและเขม่าขณะประกอบอาหารรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ          

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาติชนิดต่างๆ เพื่อใช้ใน

การปลูกฟักทอง บริเวณหมู่บ้านนิคมบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เรื่อง การศึกษาสมบัติของดินและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

 

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

เรื่อง ความหลากหลายของผีเสื้อในเขตอำเภอพนมสารคามและชีววิทยาของผีเสื้อหางติ่งธรรมดา และผีเสื้อหนอนมะนาว