รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Programe 2015

เขียนโดย thee เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

รับสมัครนักเรียนอายุ 13-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Programe 2015 ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์น้องๆ ท่านใดสนใจกรุณาสมัครด่วน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นี้ค่ะ

หมายเหตุ กิจกรรมนี้เข้าร่วมฟรีนะคะ
1.คุณสมบัติผู้สมัคร

–      นักเรียนอายุ 13-15 ปี ญ 1 คน ช 1 คน/โรงเรียน (อายุไม่เกิน 15 ปี จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558)

–      ทำงานวิจัยและเขียนบทความถึงแนวทางในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม

–      พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เนื่องจากต้องมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

–      มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับเข้ากับเพื่อนๆ ประเทศต่างๆ ได้

2. เอกสารประกอบการสมัคร (รายบุคคล) ดังนี้

–      คะแนนภาษาอังกฤษ

–      สำเนา Passport  ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

–      หลักฐานการทำงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

–      เขียนบทความโดยเลือกจากตามหัวข้อดังเอกสารแนบ จำนวน 1 หัวข้อ (ไม่เกิน 200 คำ)

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ

 

sep_resize