ครูและนักเรียนไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วม 20th GLOBE Annual Meeting 2016

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

ครูและนักเรียนไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วม  20th GLOBE Annual Meeting ณ Estes Park,Colorado, USA ในระหว่างวันที่ 16-21 July, 2016 ได้แก่

  1. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กทม. นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
  2. ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นางภาณินี วรเนติวุฒิ
  3. ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ นายวิธิวัติ รักษาภักดี
  4. ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีมชนะเลิศ virtual science Faire โดยนายภูวดล นรดิน นายถิรนัย เกียรติพิมลและนายธนยศ ม่วงแก้ว และมีนางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย เป็นครูที่ปรึกษา

13690814_1129478727091122_5578298689526387247_n 13716080_1129491357089859_9100577465773106686_n

13781981_1129491400423188_7522515826016219888_n 13770416_1129491467089848_4640310294917488083_n

13728996_1129488750423453_4267699680606287543_n 13754665_1129489173756744_3657807609353102413_n

13769445_1129489430423385_1509676896923516689_n 13765816_1129490083756653_2659520628046847289_o