รับสมัครเข้าร่วมงาน 2017 Bridge to the World International Youth Camp, Tongyeong, South Korea

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

2017 Bridge to the World International Youth Camp, Tongyeong, South Korea, 24 July-5 August 2017

 

To celebrate the 10-year anniversary of Bridge to the World (BTW), RCE Tongyeong is hosting the 2nd BTW International Youth Camp from 24 July until 5 August 2017 at the Sejahtera Forest, Tongyeong, South Korea. During the camp, youth will learn about global citizenship, discuss issues and themes related to the Sustainable Development Goals and share their experiences in sustainable development. BTW is a flagship Youth Programme by RCE Tongyeong, South Korea, for adolescents who research and study sustainable development.

 

To read more about Bridge to the World click here, and discover a video on BTW here.

 

To participate complete the application form and email it to Mr. Hyeonho Cho by 31st April 2017.

 

 

Contact Information:

Mr. Hyeonho Cho

RCE Tongyeong

339 Hwasam-ri, Yongnam-myeon,

Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do,

South Korea

Phone: +82 55-650-7400

Email: tyrce.hhcho@gmail.com

Web: www.rce.or.kr/engrce/main.php