ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน  การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560” ในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม Living Room 2 ชั้น 4 อาคาร Siam Discovery กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 “แบบปากเปล่า”

ดาวโหลดผลได้ที่นี่ รวมประกวด60รอบแรก-ปากเปล่า

 

 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 “แบบโปสเตอร์”

ดาวโหลดผลได้ที่นี่ รวมประกวด60รอบแรก-ประกาศผลโปสเตอร์

 

หมายเหตุ

  • โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาส่งใบตอบรับและลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/82bE074DZLloLuC12 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และ ส่ง file Poster เป็น file ต้นฉบับที่แก้ไขได้ และ PDF File เพื่อให้ สสวท. print ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  • ข้อเสนอแนะในการจัดทำ Poster ดาวโหลดได้ที่นี่ ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์
  • ข้อเสนอแนะในการนำเสนอแบบปากเปล่า  ดาวโหลดได้ที่นี่  ข้อแนะนำการนำเสนอปากเปล่า
  • Logo สสวท. ดาวโหลดได้ที่นี่  http://ccir.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/47/2017/03/LogoIPST45th.png