เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ สสวท. โดยดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ การสมัครเข้าค่าย

ส่งใบสมัครพร้อมเค้าโครงงานวิจัย 1-2 หน้า มาได้ที่ globethailand2015@gmail.com และส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/Ds78pMAJgAqHwOop2

พร้อมส่งรายละเอียดเค้าโครงงานวิจัยได้ที่ https://goo.gl/forms/SPvsbDM9zmRfGbO83