ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการ จำนวน 39 ผลงานวิจัย

ในการนี้ สสวท. ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ประกาศผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560