โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2561

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้  – 16 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี

หมายเหตุ นักเรียน 2 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม

 

การรับสมัคร:

  • ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่  TJWPManual2018

      เปิดดูคู่มือการประกวด online

  • สมัครออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjQKMUpXUytwV6iueik_glOLUuvCBosqKzA0J1p3AarY8_eg/viewform

  • จดหมายเชิญ ดาวโหลดได้ที่นี่

  • ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  มาที่

โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com

          ใบสมัครออนไลน์

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128