ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ผลการประกวดรอบคัดเลือก

เข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

 

กำหนดการประชุมวิชาการ “GLOBE Student Research Competition 2018”

วันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20  กรุงเทพฯ

 

วันที่/เวลา กำหนดการ
วันที่ 28 มีนาคม 2561  
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. เปิดการประชุม

โดย ผู้อำนวยการ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09.30 – 10.30 น. โรงเรียนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบโปสเตอร์
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. โรงเรียนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบโปสเตอร์ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. โรงเรียนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบปากเปล่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
วันที่ 29 มีนาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. โรงเรียนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบปากเปล่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45 น. โรงเรียนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบปากเปล่า (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
15.45 – 17.30 น. สนุกกับกิจกรรม GLOBE

โดย คณะวิทยากร โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) สสวท.

17.30 – 19.00 น. –          รับประทานอาหารเย็น
(ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตัดสินฯ และคณะทำงาน)-          คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและพิจารณาตัดสิน
วันที่ 30  มีนาคม 2561
08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.30 น. เสวนาจากพี่สู่น้อง “บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานวิจัยของ GLOBE”

โดย GLOBE Alumni

09.30 – 10.30 น. สนุกกับกิจกรรม GLOBE

โดย คณะวิทยากร โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) สสวท.

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. พิธีปิดการประชุม

โดย ผู้อำนวยการ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

·       ประกาศผลรางวัล มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร

·       ถ่ายภาพหมู่ พร้อมให้สัมภาษณ์นักข่าว

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. จัดเก็บโปสเตอร์และอุปกรณ์แสดงผลงาน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. อาหารเช้า และอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Windsor Café  ชั้น G

รายการบทคัดย่อ สามารถ download ได้ที่นี่