เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018)

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

    สสวท.ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018)

        หัวข้อ “หมดยุคขยะพลาสติก” (End Plastic Pollution)

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก ขอเชิญผู้ที่สนใจส่ง Infographic หัวข้อ หมดยุคขยะพลาสติก ( End Plastic Pollution ) เข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลก (Earth Day 2018) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ของที่ระลึกพิเศษ 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

1.ประชาชนผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย

2.ระบุที่อยู่และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

3.สามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งประเภทบุคคลและทีมโดย ประเภททีมไม่เกินทีมละ 3 คนและส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

กำหนดส่งผลงาน

1. ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ – 30 เมษายน 2561

2. ส่งผลงานที่อีเมลล์:  globethailand2015@gmail.com

ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ทาง Facebook (GLOBE Thailand)

รางวัลการร่วมกิจกรรม

“ของที่ระลึกสุดเก๋”

หมายเหตุ!

1. ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานสื่อ infographic สามารถใช้ โปรแกรมได้หลากหลาย เช่น Power Point, Canvan, Easelly, Infogram, Piktochart, Photoshop, and Venngage หรือ โปรแกรมอื่นๆ

2. ภาพหรือข้อความที่นำมาต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์