ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Data Entry และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Data Entry และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “Temp Temp Temp (เทม เท่ม เท้ม)”

โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้อง ส่งข้อมูลการตรวจวัด อุณหภูมิ ดิน น้ำ อากาศ ต้องทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ของที่ระลึกพิเศษจากโครงการ GLOBE

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

1.เป็นสมาชิก GLOBE

กำหนดส่งผลงาน

1. ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

2. ส่งผลงาน ทาง Facebook (GLOBE Thailand)

วิธีส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม

  • แคปเจอร์ (capture) หน้าจอโทรศัพท์มือถือหลังจากส่งข้อมูลตรวจวัดผ่าน Data Entry
  • โพสต์รูปที่แคปเจอร์ ไปยังหน้า wall ของคุณพร้อมทั้ง Tag Globe Thailand และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด hashtag และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด hashtag ของแต่ละวัน ดังนี้

28 พฤษภาคม 2061: #TheGLOBEThermometerD1

29 พฤษภาคม 2061: #TheGLOBEThermometerD2

30 พฤษภาคม 2061: #TheGLOBEThermometerD3

31 พฤษภาคม 2061: #TheGLOBEThermometerD4

1 มิถุนายน 2061: #TheGLOBEThermometerD5

ประกาศผล

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทาง Facebook (GLOBE Thailand)