ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2561

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการ จำนวน 34 ผลงานวิจัย

ในการนี้ สสวท. ขอประกาศ61-ประกวด-ประกาศผลGLOBESRC(150561) ดังนี้

Proceeding การประกวด ดาวน์โหลดได้ที่นี่ FinalProceedingGLOBESRC2018(260361)ResizeSmall2