ประกาศผลการตัดสินการประกวด Thailand Junior Water Prize 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวด Thailand Junior Water Prize 2018 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น โดยมีผลงานวิจัยผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 21 ผลงานวิจัย

 

ในการนี้ สสวท. ขอประกาศ ผลการตัดสิน TJWP2018 ดังนี้

ภาพบรรยากาศในงานสามารถติดตามได้ที่ Facebook GLOBE Thailand

Proceeding การประกวด Thailand Junior Water Prize 2018 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ TJWP2018BOOK Print