ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย” GURU MOSQUITO

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย” GURU MOSQUITO ในระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 (สสวท จะรับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าเอกสารประกอบการประชุม และค่าอาหารระหว่างการประชุมตามกำหนดการ)