ขอเชิญคุณครูและนักเรียนชาว GLOBE ส่งคลิปเข้าประกวดในหัวข้อ “ประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมของ GLOBE”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์

GLOBE Thailand ขอเชิญคุณครูและนักเรียนชาว GLOBE ส่งคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ

“ประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมของ GLOBE”

การคัดเลือกจะแยกเป็นคลิปจากคุณครู และคลิปจากนักเรียน ผู้ชนะจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Globe Thailand

เนื้อหาในคลิป อาจจะประกอบด้วย
1.แนะนำตนเอง (Who are you?)
2. ทำอะไรที่เกี่ยวกับ GLOBE บ้าง ทำอย่างไร ทำเมืื่อไร (What do you want to tell us about?)
3. ทำ GLOBE แล้วมีประโยชน์อย่างไร (Why is it important to do GLOBE?)

ทีมผู้สมัคร
ครู 1 คน / นักเรียน ไม่เกิน 3 คน

ส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ส่งคลิปมาทาง https://www.facebook.com/globethailand2015
หรือ globethailand2015@gmail.com
ประกาศผลการคัดเลือก 21 พฤศจิกายน 2561