สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน Infographic

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน Infographic ขนาด A4, 1 คน 1 เรื่อง
ศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของ ร.9
จำนวน 1 เรื่อง เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก (world soil day)วิธีส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งผลงานมาที่ globethailand2015@gmail.com และ โพสต์รูปผลงานไปยังหน้า wall ของคุณพร้อมทั้ง Tag Globe Thailand และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมทั้งติด hashtag #Thailandworldsoilday
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ของที่ระลึกพิเศษจากโครงการ GLOBE
สำหรับประวัติและที่มาของวันดินโลกนั้น
องค์การสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น เนื่องจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน