สสวท. ขอเชิญชวน นักเรียน ครู ประชาชนทั่วไปส่งภาพถ่ายท้องฟ้า

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

จากสถานการณ์ “ฝุ่นละออง PM 2.5 ภัยร้ายที่กำลังคุกคามต่อสุขภาพ” สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาชุมชนเพื่อถนอมรักษ์ การอยู่ร่วมกันบนโลก อย่างเป็นมิตร และยั่งยืน ขอเชิญชวน นักเรียน ครู ประชาชนทั่วไปส่งภาพถ่ายท้องฟ้า ณ เวลา 6:00 หรือ 11: 00 หรือ 12:00 หรือ 18 : 00 น. และต้องทำการถ่ายภาพ ณ เวลาเดิม สถานที่เดิม อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วัน
กำหนดส่งผลงาน
1.ส่งภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 21มกราคม –31 มกราคม 2562
2. ส่งภาพถ่าย ทาง Facebook: https://www.facebook.com/globethailand2015
วิธีส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
โพสต์ภาพถ่าย ไปยังหน้า wall ของคุณพร้อมทั้ง Tag Globe Thailand และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด hashtag ของแต่ละวัน ดังนี้
#TheGLOBESharePM25day1
#TheGLOBESharePM25day2
#TheGLOBESharePM25day3
#TheGLOBESharePM25day4
#TheGLOBESharePM25day5
ประกาศผลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Facebook:https://www.facebook.com/globethailand2015
รางวัลการร่วมกิจกรรม
ของที่ระลึกสุดเก๋ จากโครงการ GLOBE