ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 2019 Mosquitoes short Film

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 2019 Mosquitoes short Film 

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 2019 Mosquitoes short film หนังสั้น เกี่ยวกับ การรณรงค์และป้องกัน     โรคระบาดที่เกิดจากยุงร้าย ความยาวไม่เกิน 3 นาที (Show & Share) รอบแรก

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้มานำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงาน GLOBE SRC 2019 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://globethailand.ipst.ac.th/…

2. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ให้ส่ง file ในรูปแบบ MP4 มาทาง globethailand2015@gmail.com ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ถ้าหากส่งล่าช้าจะถูกตัดสิทธิ์การมาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

3.สำหรับผลงานทุกโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด ทาง สสวท จะนำไปผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ GLOBE SRC และ ในเวปไซต์โครงการ GLOBE  รวมทั้งสสวท. จะจัดส่งของที่ระลึกไปให้ทุกทีม

4.สามารถ Download จดหมายเชิญ ประกาศผลการคัดเลือกและกำหนดการได้ตาม QR Code

หรือ link ดังนี้ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1TKi5IsuRSmHqECi5JVwxmeaQQGwyTjAf/view?usp=sharing