ข่าวในประเทศ

ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม ?

ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม ?

มนุษย์แบ่งห้วงน้ำขนาดใหญ่ของโลกออกเป็นมหาสมุทรทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติอ่านต่อ...
GLOBE Train-The-Trainer Workshop 2017

GLOBE Train-The-Trainer Workshop 2017

GLOBE Train-The-Trainer Workshop 2017    Introduction อ่านต่อ...
ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศอ่านต่อ...
เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ สสวท. โดยดาวโหลดใบสอ่านต่อ...
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน  การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงอ่านต่อ...
ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2017

ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2017

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก "การประกวด Thailand Juอ่านต่อ...
คู่มือการกรอกข้อมูล GLOBE Data Entry

คู่มือการกรอกข้อมูล GLOBE Data Entry

  ดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ คู่มือ GLOBE Data Entry อ่านต่อ...
Thailand Junior Water Prize 2017

Thailand Junior Water Prize 2017

  สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดอ่านต่อ...
No thumbnail available

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิอ่านต่อ...
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560
ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกงานวิจัยในงาน Thailand Junior Water Prize 2016   ภอ่านต่อ...
ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016  (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์
ทดลองใช้เอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว

ทดลองใช้เอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว

สสวทจัด การประชุมชี้แจงและประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศอ่านต่อ...
ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2559อ่านต่อ...
ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน  "การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน"

ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน "การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน"

ตามที่ สสวท. จะจัด "การประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบตัดสิน" ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณอ่านต่อ...
ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบคัดเลือก

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบคัดเลือก

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนที่ผ่านการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยาอ่านต่อ...
การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2559

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัด การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ่านต่อ...
ขยายการรับสมัครขยายการรับสมัคร โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2559

ขยายการรับสมัครขยายการรับสมัคร โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2559

สสวท. ขยายการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการออ่านต่อ...
เชิญชวนการครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE SMAP/CloudSat Workshop

เชิญชวนการครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE SMAP/CloudSat Workshop

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เชิญ Mr. Peter C. Falcon, Earth Science Oอ่านต่อ...
GLOBE Train-The-Trainer Workshop2016

GLOBE Train-The-Trainer Workshop2016

  The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) and Mae Fah อ่านต่อ...