ข่าวในประเทศ

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2559

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัด การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ่านต่อ...
ขยายการรับสมัครขยายการรับสมัคร โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2559

ขยายการรับสมัครขยายการรับสมัคร โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2559

สสวท. ขยายการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการออ่านต่อ...
เชิญชวนการครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE SMAP/CloudSat Workshop

เชิญชวนการครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE SMAP/CloudSat Workshop

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เชิญ Mr. Peter C. Falcon, Earth Science Oอ่านต่อ...
GLOBE Train-The-Trainer Workshop2016

GLOBE Train-The-Trainer Workshop2016

  The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) and Mae Fah อ่านต่อ...
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทอ่านต่อ...
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Me Project 2015 - 2016

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Me Project 2015 - 2016

เชิญชวน นักเรียนและครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Me Project 2015 - 2016 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - อ่านต่อ...
ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Program 2015

ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Program 2015

ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Program 2015 ค่ะ &nbอ่านต่อ...
รับสมัคร SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award 2015
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Programe 2015

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Programe 2015

รับสมัครนักเรียนอายุ 13-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม STEP Environment Programe 2015 ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศอ่านต่อ...
Baygon ชวนน้องๆมาร่วมสนุก ออกเเบบ “สิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับยุง”

Baygon ชวนน้องๆมาร่วมสนุก ออกเเบบ “สิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับยุง”

Baygon ชวนน้องๆมาร่วมสนุก ออกเเบบ “สิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับยุง”ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 65,00อ่านต่อ...
EARTH DAY  April 22, 2015  By GLOBE Thailand

EARTH DAY April 22, 2015 By GLOBE Thailand

EARTH DAY April 22, 2015  By GLOBE Thailand เชิญชวน ครู นักเรียน และเครือข่ายโครงการ GLOBE ประอ่านต่อ...
ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แนวทางหนึ่งก็คือ่านต่อ...
เด็กมัธยมเจ๋ง! พัฒนาอุปกรณ์ขยายพันธุ์ปะการังเขากวางรอดตาย 100%

เด็กมัธยมเจ๋ง! พัฒนาอุปกรณ์ขยายพันธุ์ปะการังเขากวางรอดตาย 100%

เปรียบเทียบความแตกต่าง เรือนแหวน 1 (ซ้าย) เรือนแหวน 2 (ขวา) อ่านต่อ...
ประกาศผลการประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558

ประกาศผลการประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่่ได้รับรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปีอ่านต่อ...
ประกาศผล การคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 รอบแรก

ประกาศผล การคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 รอบแรก

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่่ผ่านการคัดเลือดรอบแรกทุกโรงเรียนดังรายชื่อข้างล่าง โดยโรงเรียนทีอ่านต่อ...
ประกาศผลงานวิจัยชนะเลิศ  โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557

ประกาศผลงานวิจัยชนะเลิศ โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557

  รางวัลชนะเลิศ                         โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เรื่อง โปรแกรม WAอ่านต่อ...
เชิญส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558

เชิญส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก จัดทำโครงการปรอ่านต่อ...
วันดินโลก (World Soil Day)
Third Annual GLOBE Calendar Art Competition

Third Annual GLOBE Calendar Art Competition

image_gallery It's time for our third annual student art competition! To illustrate the 2015 GLOBE อ่านต่อ...
kicks off the GLOBE-CloudSat STEM Teacher Training Workshop, February 2014

kicks off the GLOBE-CloudSat STEM Teacher Training Workshop, February 2014

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุม GLOBE-CloudSat STEM Teacher Training Workshop ในระอ่านต่อ...