ข่าวในประเทศ

ขอเชิญนักเรียนโครงการ GLOBE ร่วมส่งภาพถ่ายกิจกรรม GLOBE เข้าร่วมลงในปฏิทิน GLOBE "2014 Calendar Art Competition"
นักเรียนไทยในเวทีนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำโลก

นักเรียนไทยในเวทีนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำโลก

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงกาอ่านต่อ...
ผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556

ผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556 ค่ะ   ลอ่านต่อ...
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ที่ไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 2 ในการประกวด 2nd อ่านต่อ...
2nd Student Research Exhibition in GLOBE 17th Annual Meeting 2013

2nd Student Research Exhibition in GLOBE 17th Annual Meeting 2013

The 2nd Annual Student Research Exhibition was held in conjunction with the GLOBE 17th Annual Meetinอ่านต่อ...
ประกาศผล Video Competition "Earth Day 2012"

ประกาศผล Video Competition "Earth Day 2012"

ตามที่ในปี 2555 นี้ โครงการ GLOBE USA ได้จัดให้มีการประกวดวิดีโอสั้น ในการสำรวจและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ...
สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ

สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกัน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทอ่านต่อ...
GLOBE Asia+Pacific Regional Meeting

GLOBE Asia+Pacific Regional Meeting

โครงการ GLOBE ร่วมกับ GLOBE USA และ GLOBE India จัดการประชุม "GLOBE Asia+Pacific Regional Meeting"อ่านต่อ...
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4"

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4"

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระอ่านต่อ...
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพื่อเข้าประกวด ประจำปีงบประมาณ 2556

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพื่อเข้าประกวด ประจำปีงบประมาณ 2556

สสวท. ขอเชิญชวนครูและนักเรียน จากโรงเรียนของท่านส่งผลงานโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเข้าร่วมกาอ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556
ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัยเข้ารอบ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2555"

ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัยเข้ารอบ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2555"

ตามที่ สสวท. ร่วมกับ บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการประกวดงานวิจัย "โครงการยุวชนไทยรอ่านต่อ...
เชิญชวนร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL

เชิญชวนร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL

สวท. ขอเชิญชวนครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ESS ที่อุทยานบ้านวิทยาศาอ่านต่อ...
เชิญครู ESS นำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในโรงเรียน ปี 2555

เชิญครู ESS นำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในโรงเรียน ปี 2555

  สสวท. ขอเชิญครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) ในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่านอ่านต่อ...
รายชื่อครูเข้าร่วมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในโรงเรียน ปี 2555

รายชื่อครูเข้าร่วมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในโรงเรียน ปี 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วม "นำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในโรงเรียน ปี 2555" ในระหว่างวันที่ อ่านต่อ...
รับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน ปี 2556

รับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน ปี 2556

โครงการ GLOBE สสวท. รับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วม "โครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับอ่านต่อ...
ประกาศผลโครงงานวิจัยชนะเลิศ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2554"

ประกาศผลโครงงานวิจัยชนะเลิศ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2554"

ประกาศผลโครงงานวิจัยชนะเลิศ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2554"   ภาพประการประชุม สามาอ่านต่อ...
สถานทูตสหรัฐอเมริกาในความสนใจการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในความสนใจการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในความสนใจการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบอ่านต่อ...
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม SEAC4RS วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม SEAC4RS วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม The Southeast Asia Composition, Cloud, Climate Coupling Regional อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2556

โครงการ GLOBE สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องาอ่านต่อ...