ข่าวในประเทศ

รับสมัครเข้ารับการอบรม TTT2012

รับสมัครเข้ารับการอบรม TTT2012

  สสวท. ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และครูทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิอ่านต่อ...
ขยายผลการส่งเค้าโครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวด โครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2555

ขยายผลการส่งเค้าโครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวด โครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2555

  โครงการ GLOBE สสวท. ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยอ่านต่อ...
PPT การอบรม LMI-TTT2012

PPT การอบรม LMI-TTT2012

  Download PPT LMI-TTT2012 1. Atmosphere Protocol Basic อ่านต่อ...
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดงานวิจัยของโครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (รอบคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัย)

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดงานวิจัยของโครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (รอบคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัย)

ประกาศผล การผ่านการคัดเลือกการประกวดงานวิจัย โครงการ ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (รอบคัดเลือกเค้าโอ่านต่อ...
การประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4"

การประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4"

โครงการ GLOBE สสวท. ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียอ่านต่อ...
ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4"

ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4"

โครงการ GLOBE สสวท. จะจัด "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4" ในระหอ่านต่อ...
การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับ  โรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2554

การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับ โรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2554

  โครงการ GLOBE จะจัด "การประชุมนำเสนอผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับโรงเรียอ่านต่อ...
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม      ENO Tree Planting Day 2009

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ENO Tree Planting Day 2009

ด้วยโครงการ ENO (Environment Online) Prgramme ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนเสมือนของโลกที่ให้ควาอ่านต่อ...
ขอเชิญโรงเรียนส่งรายงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

ขอเชิญโรงเรียนส่งรายงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

ขอเชิญโรงเรียนส่งรายงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาอ่านต่อ...
ภาพกิจรรมการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งะระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553"

ภาพกิจรรมการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งะระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553"

กิจกรรมการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3" ปรอ่านต่อ...
การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2”

การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2”

  1. โครงการ 2. กำหนดการ 3. ประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย 4. จดหมายแจ้งผลการคัอ่านต่อ...
จัดประชุมติดตามผลโรงเรียนใชหลักสูตร ESS ประจำปี 2553

จัดประชุมติดตามผลโรงเรียนใชหลักสูตร ESS ประจำปี 2553

    โครงการ GLOBE สสวท. จัดประชุมติดตามผลโรงเรียนใช้หลักสูตร ESS ประจำปี 2553 อ่านต่อ...
ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัย  ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553

ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัย ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553

  ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัย ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบปอ่านต่อ...
ประกาศผล Video Competition "Earth Day 2012"

ประกาศผล Video Competition "Earth Day 2012"

ตามที่ในปี 2555 นี้ โครงการ GLOBE USA ได้จัดให้มีการประกวดวิดีโอสั้น ในการสำรวจและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ...
GLOBE Asia+Pacific Regional Meeting

GLOBE Asia+Pacific Regional Meeting

โครงการ GLOBE ร่วมกับ GLOBE USA และ GLOBE India จัดการประชุม "GLOBE Asia+Pacific Regional Meetinอ่านต่อ...
เชิญชวนร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL

เชิญชวนร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน GLOBE SCIENCE FESTIVAL

สสวท. ขอเชิญชวนครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ESS ที่อุทยานบ้านวิทยาศอ่านต่อ...