ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0 2392 4021 ต่อ 1121,1124 ,1128 

โทรสาร 0 2382 3239

 e-mail : globeproject@ipst.ac.th , globethailand2015@gmail.com

 
  1. Loading ...

———————————————————————————————————————————————————–

แผนที่และการเดินทาง

 

เดินทางโดย BTS ลงสถานีเอกมัย  ทางออกที่สอง  (Exit 2)

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 511, 513, 508 (ท้องฟ้าจำลอง)

  

 

  ipstmap_res