HOME  
  NEWS & EVENTS

พ.ศ. ประเภท
28 พฤศจิกายน 2561

NOVEMBER 2018 GLOBE NEWS BRIEF

1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการตัดสินการประกวด THAILAND JUNIOR WATER PRIZE 2018

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวด Thailand Junior Water Prize
1 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย GLOBE STUDENT RESEARCH COMPETITION 2019

สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1 พฤศจิกายน 2561

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน INFOGRAPHIC

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน Infographic ขนาด A4, 1 คน 1 เรื่อง ศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของ ร.9
1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”
1 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2561

ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมการน
2 ตุลาคม 2561

OCTOBER 2018 NEWS BRIEF

ANNOUNCING THE 2019 INTERNATIONAL VIRTUAL SCIENCE SYMPOSIUM!
3 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย”

การอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย” GURU MOSQUITO ในระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561
2 สิงหาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO) ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล สุขุมวิท 20
หน้า  12 3 456
ก่อนหน้า
 
ถัดไป