HOME  
  NEWS & EVENTS

พ.ศ. ประเภท
1 พฤศจิกายน 2561

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน INFOGRAPHIC

สสวท. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ส่งผลงาน Infographic ขนาด A4, 1 คน 1 เรื่อง ศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของ ร.9
1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”
1 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2561

ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมการน
2 ตุลาคม 2561

OCTOBER 2018 NEWS BRIEF

ANNOUNCING THE 2019 INTERNATIONAL VIRTUAL SCIENCE SYMPOSIUM!
3 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย”

การอบรมในหัวข้อ “รู้จักยุงร้าย” GURU MOSQUITO ในระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561
2 สิงหาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO) ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล สุขุมวิท 20
2 สิงหาคม 2561

GLOBE STUDENT EXCHANGE PROGRAM

We are pleased to invite you to attend the GLOBE Student Exchange Program at IMPACT Muang Thong Thani Exhibition and Convention Center, Nonthaburi, Thailand on the 19 – 23 August 2018
6 มิถุนายน 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer Climate Change Education

27 เมษายน 2561

เชิญชวนเข้าค่าย “นวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

หน้า  123 4 567
ก่อนหน้า
 
ถัดไป