HOME  
  NEWS & EVENTS

พ.ศ. ประเภท
20 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม DATA ENTRY และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม”

สสวท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Data Entry และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “Temp Temp Temp (เทม เท่ม เท้ม)”
5 เมษายน 2561

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (EARTH DAY 2018)

สสวท.ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก (EARTH DAY 2018) หัวข้อ “หมดยุคขยะพลาสติก” (END PLASTIC POLLUTION)
27 มีนาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

ผลการประกวดรอบคัดเลือก เข้าร่วมการประกวด GLOBE STUDENT RESEARCH COMPETITION 2018
30 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครการประกวด GLOBE STUDENT RESEARCH COMPETITION 2018

สสวท. โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวดในโครงการ GLOBE Student Research Competition 2018
18 ตุลาคม 2560

INVITATION >> MEET CHIEF SCIENTIST OF GLOBE, NASA

INVITATION MEET CHIEF SCIENTIST OF GLOBE, NASA
4 ตุลาคม 2560

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2561

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร
24 กรกฎาคม 2560

GLOBE TRAIN-THE-TRAINER WORKSHOP 2017

GLOBE TRAIN-THE-TRAINER WORKSHOP 2017
11 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

16 มิถุนายน 2560

เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ สสวท. โดยดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ การสมัครเข้าค่าย
5 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560”
หน้า  1234 5 67
ก่อนหน้า
 
ถัดไป