HOME  
  NEWS & EVENTS

พ.ศ. ประเภท
11 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

16 มิถุนายน 2560

เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ สสวท. โดยดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ การสมัครเข้าค่าย
5 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สวท. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน การประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560”
18 เมษายน 2560

ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด THAILAND JUNIOR WATER PRIZE 2017

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก "การประกวด Thailand Junior Water Prize 2017 "
4 เมษายน 2560

คู่มือการกรอกข้อมูล GLOBE DATA ENTRY

14 ธันวาคม 2559

THAILAND JUNIOR WATER PRIZE 2017

11 ธันวาคม 2559

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560

9 ธันวาคม 2559

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สืงแวดล้อม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 3
1 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม SUNBURST ENVIRONMENT PROGRAM 2016

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม SUNBURST ENVIRONMENT PROGRAM 2016 (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์
11 มิถุนายน 2559

ทดลองใช้เอกสารเสริมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศลาว

หน้า  1234 5 6
ก่อนหน้า
 
ถัดไป