HOME  
  NEWS & EVENTS

พ.ศ. ประเภท
28 สิงหาคม 2564

"พล.อ.ประยุทธ์" ชื่นชม เด็กไทยเจ๋ง! คว้ารางวัลระดับโลก เพิ่มธาตุอาหารอ้อย

24 สิงหาคม 2564

เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลระดับโลก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำในงาน World Water Week กรุงสตอกโฮล์ม

25 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2021

25 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการประกวด GLOBE Student Research Competition2021

16 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE Train-the-Trainer Workshop 2020 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

25 ธันวาคม 2562

ขอเชิญชวนอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE Train-The-Trainer Workshop 2020

1 ธันวาคม 2562

December 2019 GLOBE News Brief

7 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญชวนส่งผลงาน Info graphic 2019 World soil day

1 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย GLOBE STUDENT RESEARCH COMPETITION 2020

22 ตุลาคม 2562

รับสมัครเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 (Thailand Junior Water Prize 2020)

ประกาศรับสมัคร เยาวชนอายุ 14-19 ปี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 (Thailand Junior Water Prize 2020)
หน้า  1 234567
ก่อนหน้า
 
ถัดไป